Kotvení minerální vlny (MW)

Spiral Anksys® Wool, typ kotvy SA-W/SM70

Injektované kotvicí systémy certifikované pro tahové a smykové kotvení zateplovacích systémů z minerální vlny (MW). Injektovaný postup kotvení s využitím kotvy Spiral Anksys® Wool, typ SA-W/SM70 je určen pro kotvení nových a sanaci stávajících zateplovacích systémů ETICS, včetně možnosti zdvojení zateplovacích systémů ve variantách EPS+MW a MW+MW.

 

 • Kotvení nových zateplovacích systémů na bázi MW

 • Dodatečné kotvení a sanace ETICS na bázi MW

 • Zdvojování zateplení na bázi MW+MW a EPS + MW

 • Kotvení objemných izolací pro nízkoenergetické domy

 • Kotvení izolací na dřevostavby a sendvičové konstrukce

 • Kotvení fasád na bázi MW pro vysoká zatížení - obklady

 • Smyková zatížení až 20 kg na kotvu při posunu do 1 mm

 • Dynamické zatížení větrem až 5,5 kPa s deklarací posunu

 • Závrtná montáž bez tepelných mostů

 

Zobrazit podrobnosti o kotvení minerální vlny (MW)

Kotvení pěnového polystyrenu (EPS)

Spiral Anksys®, typ kotvy SA15+

Injektované kotvení s využitím kotev Spiral Anksys®, typ SA15+ a expanzních výplňových hmot SAF pro horizontální a vertikální kotvení nových a sanaci stávajících zateplovacích systémů na bázi pěnového polystyrenu (EPS) a polyuretanu (PUR/PIR). Technologie s evropskou certifikací ETA pro vysokou bezpečnost zateplovacích systémů.

 

 • Jednoduchá a univerzální aplikace

 • Evropská certifikace ETA 13/0527

 • Jeden princip kotvení pro všechny typy podkladů

 • Dodatečné kotvení a zdvojování ETICS

 • Bezpečnost a vysoká životnost izolací

 • Injektované kotvení bez vzniku tepelných mostů

 • Kotvení bez závislosti na rovinnosti podkladu

 • Smyková zatížení až 28 kg na kotvu při posunu do 1 mm

 • Dynamické zatížení větrem až 7,0 kPa

 

Zobrazit podrobnosti o kotvení polystyrenu (EPS)