Spiral Anksys
ECORAW

Aplikace | Kotvení izolací na dřevostavby

Kotvení izolací na dřevostavby

Progresivní způsob aplikace technologií Spiral Anksys®, kdy je kotvicí účinek založen na injektování expanzní hmoty, nabízí možnost uchycení izolačních materiálů na sendvičové konstrukce specifických skladeb.

 

Příkladem využití jsou moderní typy difuzně otevřených dřevostaveb, kdy lze snížit spotřebu lepicích hmot, které mohou negativně ovlivňovat parametry konstrukce. Kotvy Spiral Anksys® dokážou účinně dilatovat a eliminovat vznik prasklin a trhlin, ke kterým může u dřevěných konstrukcí docházet.

 

Bezpečně a efektivně kotvené izolace na bázi dřeva, polystyrenu či minerální vlny lze opatřit jak difuzně otevřenými omítkami, tak provětrávanými dřevěnými fasádami, případně kamennými či cihelnými obklady.


Galerie

  • Realizace injektáže v rámci dřevostavby - Zlín

  • Detail koteveního místa při injektáži

  • Založení při zdvojení izolace

  • Injektované kotvení v rácmi konstrukcí Velox

Technická specifikace

Typ kotvy:

Podle typu izolace

Orientační počet kotev:

6-8 kotev/m2 dle statického posouzení

Typ expanzní hmoty:

SAF1 nebo SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Rozsah tloušťky izolace:

80 až 300 mm

Bodový prostup tepla:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Únosnost v konstrukci:

dle kategorie podkladu 0,75 až 1,50 kN

Zatížení větrem (tah):

až 880 N na kotvu při posunu do 3 mm

Zatížení vahou (smyk):

až 25 kg na kotvu při posunu do 1 mm