Spiral Anksys
ECORAW

Produkty | Spiral Anksys® SA/PM70

Spiral Anksys® SA/PM70

Injektovaná kotva Spiral Anksys® SA/PM70 s přídavným modulem PM70 je určena ke zvýšení povrchové a smykové únosnosti tepleně izolačních fasád (EPS a MW) s obklady se zatížením na líci větším než 30 kg/m2.

 

Spiral Anksys® SA/PM70 je dále určena pro upevnění minerálních izolací s nízkou pevností v tahu kolmo k rovině s TR menší 10 kPa a pro kotvení izolací plochých střech a stropů.

 

 

Kotva je dále certifikována pro dodatečné kotvení tenkých izolací s tloušťkou menší 80 mm v rámci sanací a oprav staticky nestabilních zateplovacích systémů a pro zdvojování zateplovacích systémů, včetně deklarace pro přenos tahového i smykového zatížení ze zateplovacího systému do podkladové konstrukce dle ETA 18/0965.

 

Kotevní těleso průměru 14 mm je vyrobeno z kovové tkaniny z pozinkovaného ocelového drátu. Nulová teplená vodivost kotevního místa je zajištěna integrovaným plastovým lemem průměru 19 mm, který je vyroben z ABS. Nedílnou součástí kotvy je povrchový modul PM70 průměru 70 mm.

 

Injektáž kotev Spiral Anksys® SA/PM70 je prováděna výhradně expanzními výplňovými hmotami SAF1 nebo SAF3.

 

Soubory ke stažení

 

Technický list

Produktový list

Prohlášení o vlastnostech